Βαθμολογία: A3 Καθημερινές 1ος Ομιλος (2021-2022)

ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ   ΠΟΝΤΟΙ ΙΣΟΒ.
A/A ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝ. ΕΝΤ./ΕΚΤ. ΣΥΝ. ΕΝΤ./ΕΚΤ. ΑΓ. ΜΗΔ. ΕΠΙΘ./ΑΜΥΝΑ ΔΙΑΦ.  
1
    ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ
29 13 6 / 7 3 2 / 1 16 0 929 - 796 133
2
    ΜΗΧΜΕ
27 11 6 / 5 5 2 / 3 16 0 826 - 754 72
3
    ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
25 9 4 / 5 7 4 / 3 16 0 900 - 852 48
4
    ALPHA BANK
24 8 5 / 3 8 3 / 5 16 0 889 - 911 -22 (3-1)
5
    Γ.Γ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.
24 8 4 / 4 8 4 / 4 16 0 888 - 900 -12 (2-2)
6
    ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ
24 8 5 / 3 8 3 / 5 16 0 898 - 903 -5 (1-3)
7
    COBALT
23 7 5 / 2 9 3 / 6 16 0 749 - 811 -62
8
    ΕΝ.Α.Σ.
21 5 2 / 3 11 6 / 5 16 0 784 - 859 -75
9
    TSAFOSHOME
19 3 1 / 2 13 7 / 6 16 0 712 - 789 -77
 
MATRIX
 
 
ALPHA BANK

ΕΝ.Α.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ

ΜΗΧΜΕ

COBALT

TSAFOSHOME

Γ.Γ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

ALPHA BANK
 55 - 4848 - 5954 - 4262 - 6540 - 5162 - 5154 - 5276 - 57

ΕΝ.Α.Σ.
54 - 43 49 - 5645 - 5458 - 6739 - 5455 - 5127 - 3140 - 50

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
59 - 5554 - 57 62 - 4237 - 6551 - 5754 - 5247 - 5874 - 71

ΔΙΚ. ΣΥΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ
66 - 7069 - 6154 - 48 50 - 6876 - 5857 - 4757 - 4960 - 72

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ
81 - 6067 - 5761 - 5867 - 60 32 - 4840 - 5065 - 3447 - 36

ΜΗΧΜΕ
45 - 5667 - 4848 - 4565 - 4548 - 46 56 - 3848 - 4144 - 55

COBALT
53 - 4844 - 4242 - 6941 - 4046 - 5344 - 40 50 - 4836 - 46

TSAFOSHOME
41 - 4744 - 4954 - 6438 - 5140 - 5038 - 3943 - 47 50 - 38

Γ.Γ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.
87 - 5953 - 5539 - 6358 - 7552 - 5560 - 5858 - 5756 - 51 

Βαθμολογία: A3 Καθημερινές 2ος Ομιλος (2022-2023) 2ος Ομιλος

ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ   ΠΟΝΤΟΙ ΙΣΟΒ.
A/A ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝ. ΕΝΤ./ΕΚΤ. ΣΥΝ. ΕΝΤ./ΕΚΤ. ΑΓ. ΜΗΔ. ΕΠΙΘ./ΑΜΥΝΑ ΔΙΑΦ.  
1
    Σ.Ε.Ε.Τ.Τ.
29 13 8 / 5 3 0 / 3 16 0 832 - 673 159
2
    Σ.Ε.ΕΑΒ
28 12 7 / 5 4 1 / 3 16 0 974 - 833 141 (1-1)
3
    Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
28 12 7 / 5 4 1 / 3 16 0 845 - 728 117 (1-1)
4
    PHARMACIA
26 10 6 / 4 6 2 / 4 16 0 824 - 706 118 (2-0)
5
    NETCOMPANY INTRASOFT
26 10 4 / 6 6 4 / 2 16 0 822 - 756 66 (0-2)
6
    ΝΝΑ BC
24 8 4 / 4 8 4 / 4 16 0 668 - 735 -67
7
    Ο.Σ.Υ.Ε. - Κ.Ε.Ε.Ε.
20 4 2 / 2 12 6 / 6 16 0 691 - 784 -93
8
    ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BC
18 2 2 / 0 14 6 / 8 16 0 696 - 864 -168
9
    ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
17 1 1 / 0 15 7 / 8 16 0 619 - 892 -273
 
MATRIX
 
 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

PHARMACIA

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BC

Σ.Ε.Ε.Τ.Τ.

NETCOMPANY INTRASOFT

Ο.Σ.Υ.Ε. - Κ.Ε.Ε.Ε.

ΝΝΑ BC

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Σ.Ε.ΕΑΒ

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
 56 - 4766 - 4952 - 4847 - 5153 - 5054 - 3366 - 4550 - 46

PHARMACIA
42 - 45 58 - 4938 - 5234 - 2654 - 3246 - 3250 - 4064 - 34

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BC
53 - 6529 - 50 25 - 4642 - 6758 - 5542 - 4647 - 4155 - 66

Σ.Ε.Ε.Τ.Τ.
39 - 2358 - 5556 - 40 59 - 4548 - 3045 - 3754 - 4167 - 44

NETCOMPANY INTRASOFT
59 - 5348 - 5151 - 4661 - 55 42 - 5955 - 5854 - 3849 - 52

Ο.Σ.Υ.Ε. - Κ.Ε.Ε.Ε.
44 - 5454 - 5550 - 4437 - 5240 - 50 31 - 3347 - 4544 - 50

ΝΝΑ BC
25 - 6149 - 4639 - 3644 - 5633 - 3749 - 35 50 - 3838 - 70

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
32 - 4939 - 7332 - 2724 - 5733 - 6838 - 4624 - 47 54 - 82

Σ.Ε.ΕΑΒ
65 - 5163 - 6176 - 5477 - 4056 - 5959 - 3759 - 5575 - 55